مقامات نظامی در روسيه می گويند نيروی دريائی پرتاب يک موشک باليستيک را از يک زير دريائی اتمی در دريای "بارنتز" با موفقيت آزمايش کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع روسيه روز شنبه گفت  موشک به هدف خود در شبه جزيره  "کامچاتکا”  برخورد کرد.

خبرگزاری ايتار تاس به نقل از  مقامات وزارت دفاع می گويد در سال جاري، اين ششمين بار است که يک موشک باليستيک بين قاره ای از طريق دريا آزمايش می شود. دريای برنتز  در ساحل شمال غربی روسيه قرار گرفته است.