در کوالالامپور، پایتخت مالزی، پنج سفارتخانه روز چهارشنبه بسته های مشکوکی دریافت کردند.

پلیس می گويد بسته ها که به سفارتخانه های آمریکا، فرانسه، استرالیا، روسیه و بریتانیا تحویل داده شد، با پیام هائی که هشدار می دهد بی عدالتی نسبت به مسلمانان تلافی خواهد شد، و یک دیسک و یک ماده نفتی همراه بود.

روز سه شنبه نیز بسته های مشابهی، که در برخی از آنها پودر نامشخصی وجود داشت، به سفارتخانه های ژاپن، آلمان، فيليپين ، سنگاپور، تایلند و کانادا، فرستاده شدند.

مقامات می گويند به نظر می رسد بسته ها از داخل مالزی ارسال شده اند.