ارتش سودان هرگونه مداخله ای در سلسله حملاتی به روستاها و یک اردوگاه آوارگان در دارفور را تکذیب کرده است.

روز شنبه، اتحادیه آفريقا نیروهای دولتی سودان متهم ساخت که حملات دو هفته گذشته را با شبه نظامیان طرفدار دولت، مشهور به " جان جاويد" – هماهنگ ساخته اند. ارتش سودان می گويد اطلاعاتی که سفير اتحادیه آفريقا ارائه داده ، درست و معتبر نیست.

در این میان، دولت سودان و گروه های شورشی دارفور روز دوشنبه مذاکرات رو در رو را در نيجریه آغاز کردند. از زمان گشایش جديدترین دور گفت و گوها در نیمه سپتامبر، این نخستین بار است که چنین ديداری صورت می گيرد.