مقامات اتحادیه اروپا می گويند وزیران امور خارجه اتحادیه روز یکشنبه جلسه فوق العاده ای تشکیل خواهند داد و تلاش خواهند کرد در باره تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه ، به همفکری برسند.

به گفته دیپلمات ها ، تصمیم به تشکیل این جلسه پس از آن گرفته شد که اتریش بر نظرخود که به جای عضویت کامل، مشارکت محدودتری به آنکارا پیشنهاد شود، تاکید گذاشت.

ترکیه چنین امکانی را رد کرده است. جک استرا وزير امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست به ترکیه پشت نکند.