مقامات امنیتی در پاکستان می گويند آنها یک رهبر مسلمان افراطی اهل تسنن را دستگیر کرده اند. گفته می شود او در ترتیب دادن سلسله حملاتی ک که موجب مرگ دها مسلمان شيعه شد، دست داشته است.

مقامات روز چهارشنبه گفتند " آصف چوتو" – سردسته گروه ستيزه گر منحله " لشکر جانگ وی" - چند روز پیش در راولپندی در نزدیکی اسلام آباد دستگیر شد.