اندونزی برای مقابله با اعتراض های عمومی در پی موافقت پارلمان با افزایش بهای سوخت آماده می شود.

شاهدان می گويند روز چهارشنبه اعتراضات کوچک و پراکنده ای در چندین شهر، از جمله جاکارتا، صورت گرفت. دولت می گويد ۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی را برای حفاظت از ساختمان های دولتی مستقر خواهد ساخت.

قانونگزاران شامگاه سه شنبه با بیش از سه بر یک رای دادند پولی که دولت بابت یارانه های سوخت می پردازد، محدود شود.

اقتصاد دانان تخمین می زنند که با اجرای قانون در روز شنبه، قیمت برخی از فرآورده های نفتی بالغ بر ۶۰ درصد بالا خواهد رفت.