در نیجريه، یک گروه ستيزه گر که تهدید کرده بود تاسیسات نفتی در منطقه دلتای نيجر را منفجر کند، می گويد به تمام عملیات خصمانه علیه دولت پایان داده است.

" نیروی داوطلب خلق دلتای نيجريه" آتش بس را روز سه شنبه در بیانیه ای که برای خبرگزاری ها فرستاد اعلام کرد.

ستيزه گران قومی " Ijaw" تهديد کرده بودند که اگر دولت رهبر آنها را آزاد نکند، دست به حمله خواهند رد. او هفته پیش به دلیل ایراد سخنانی در حمایت از تجزیه نیجریه بازداشت شد، و قرار است به خیانت به کشور متهم شود.

در این میان، شرکت نفت آمریکائی شورون، تولید نفت در منطقه دلتای نیجریه را از سر گرفته است.