فرماندار ایالت لوئيزيانا می گويد تند باد ریتا برخی از روستاهای ماهیگيری در بخش "کامرون" را از روی نقشه پاک کرده است.

قرار است عملیات جستجو و نجات در ناحیه "ورمیليون" ایالت، که روز شنبه هدف امواج دریائی ناشی از تند باد قرار گرفت، به پایان برسد. بیش از یک متر آب ، بسیاری از خیابان ها و خانه ها را پوشانده است.

فرماندار ایالت از دولت فدرال درخواست ۳۴ ميليون دلار کمک کرده است. در این میان، شهردار نیواورلئان از ساکنان یکی از محله ها ، به نام الجزيره، خواسته است به خانه های خود باز گردند و به بازسازی شهر کمک کنند.

در تکزاس، هزاران نفر از ساکنان هوستون ، چهارمین شهر بزرگ آمریکا، به خانه هایشان باز می گردند.