دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا رای داده است که اتحادیه حق دارد دارائی های شهروندانی را که سازمان ملل متحد به آنها در داشتن ارتباط های تروریستی مظنون است، مسدود کند.

دادگاه، که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد، می گويد اتحادیه اروپا حق دارد در ارتباط با نبرد با تروریسم بین المللی، حساب های افراد را ببندد.

دادگاه این حکم را روز چهارشنبه در مورد پرونده حد اقل سه نفر که دارائی های آنها به ظّن ارتباط با اوسامه بن لادن مسدود شده است، صادر کرد، و یاد آور شد که بستن حساب ها ناقض معیارهای جهانی حقوق بشر نیست.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ از کشورها خواست سرمایه های گروه ها و افرادی را که به داشتن ارتباط با شبکه تروریستی القاعده، به رهبری اوسامه بن لادن، و رژيم برکنار شده طالبان در افغانستان، مظنون هستند، مسدود کنند.