سفير کويت در لبنان می گويد در منفجر شدن يک نارنجک دستی در داخل اداره اطلاعات کشور او در بيروت، يک کارمند لبنانی کشته شد.

با اين حال، علی سليمان السعيد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت انفجار يک عمل تروريستی نبود و اضافه کرد وقتی نارنجک منفجر شد، کارمند با چند وسيله انفجاری قديمی بازی می کرد.

خبرگزاری آسوشيتد پرس به نقل از سفير می گويد نارنجک از جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان برجا مانده بود. پيشتر، مقامات امنيتی لبنان گفتند يک بمب پستی عامل انفجار بود.