درعراق، چند ساعت پس ازآن که بيش از ۱۵۰ نفر در جريان سلسله حملاتی در سراسر بغداد کشته شدند، ابومصعب الزرقاوی رهبرالقاعده در عراق يک "جنگ تمام عيار" را عليه شيعيان عراق اعلام کرد.

اين هشدار در يک نوار صوتی که به زرقاوی نسبت داده شد و روز چهارشنبه از يک جايگاه اسلامی در اينترنت پخش گرديد، داده شد. گوينده نوار همچنين ماموران پليس و اعضای گارد ملی عراق و هرکسی را که با آن ها همکاری کند، تهديد کرده و اعلام داشته است کشته خواهند شد و خانه های آن ها نيز منهدم خواهد شد.

گوينده همچنين به چالش با اعضای دولت عراق برخاسته و از آن ها دعوت به عمل آورده است از "منطقه سبز" بغداد که به شدت تحت محافظت قرار دارد، خارج شوند و با جنگجويان گروه وی روبرو شوند.

در همين حال، ستيزه جويان وابسته به زرقاوی، مسئوليت سلسله حملات روز چهارشنبه را در بغداد برعهده گرفتند. حمله به شهر مذهبی کاظمين در مجاورت بغداد که طی آن نزديک به ۹۰ نفر جان خود را ازدست دادند و دست کم ۱۶۰ نفر مجروح شدند، از جمله اين حملات بود.