روسيه چهارمين سالگرد حملات تروريستی يازدهم ستپتامبر به آمريکا را با ادای احترام به تمامی قربانيان تروريسم برگزار کرده است.

 ويليام برنز سفير آمريکا در روسيه، و مقامات ديگر، در مراسمی که امروز در يک کليسای ارتودوکس در مسکو برگزار شد به قربانيان تروريسم در آمريکا و روسيه ادای احترام کردند.

 روسيه اکنون نخستين سالگرد حمله ای مرگبار به يک مدرسه در جنوب آن کشور را پشت سر ميگذارد.

شورشيان جدائی طلب چچن و شميل باسايوف رهبر تروريست، مسئوليت حمله را بعهده گرفته اند.

در شهر جنوبی ولوگراد نيز امروز، يکشنبه، پنجاه هزار تظاهر کننده با شعارهائی نظير " ما صلح را انتخاب کرده ايم " ، " ما تروريسم نميخواهيم" در خيابانها راه پيمائی کردند.

ميخائيل ماگلوف، يکی از قانونگزاران ارشد به خبرگزاری اينترفکس گفت آمريکا در مورد فعاليت های تروريستی در روسيه سياست يک بام و دو هوائی دارد و از تروريست ها به عنوان شورشيان جدائی طلب ياد ميکند.