احزاب مخالف در پاکستان عليه پرويز مشرف رئيس جمهوری آن کشور خواستار اعتصابی سراسری شده بودند اما شاهدان ميگويند پاسخ به اين درخواست محدود بوده است .

ائتلاف احزاب اسلامی و غير مذهبی ميگويد اعتصاب امروز را برای اعتراض به بالارفتن قيمت بنزين ، مذاکرات اخير پاکستان و اسرائيل و شدت عمل دولت در مورد مدارس مذهبی ترتيب داده بود .

 شاهدان ميگويند اعتصاب در بعضی از مناطق ، بر سيستم حمل و نقل عمومی اثر گذاشت، اما اکثر کسبه در اسلام آباد، پايتخت ، و شهرهائی بزرگ نظير کراچی و لاهور، مشغول به کار بودند.

 ديشب دو انفجار به فاصله چند دقيقه از يکديگر در جنوب کراچی به دو رستوران آمريکائی خساراتی وارد کرد، و موجب مجروح شدن چند نفر شد .

 مقامات ميگويند انفجارها ممکن است با اعتصاب مخالفين ارتباط داشته باشد . اما نرتيب دهندگان اعتصاب ضمن رد اين نظريه ميگويند اعتراض آنها مسالمت آميز است.