تخليه سکنه شهر نيواورلئان ادامه دارد و در عين حال مقامات مسؤل در حال خارج کردن سيلاب از نيواورلئان با استفاده از پمپ هستند و سازمان مهندسی ارتش آمريکا ميگويد تا به حال ١٥ در صد پمپ های شهر به کار افتاده اند.

پليس شهر نيواورلئان در حال خارج ساختن افرادی است که همچنان در شهر باقی مانده اند و می گويد برای حصول اطمينان از اين که همه از شهر خارج خواهند شد، ممکن است متوسل به زور شود.

ادی کامپَس رئيس پليس نيواورلئان می گويد ماموران وی در وهله اول توجه خود را متمرکز بر افرادی کرده اند که داوطلبانه آماده خروج از شهر هستند وسپس به سراغ افرادی خواهند رفت که حاضر نيستند شهر را داوطلبانه ترک گويند. با وجود آتش سوزی های عمده وخطرات بهداشتی ديگر ناشی از سيلاب های نيواورلئان، همچنان چند هزار نفر در اين شهر باقی مانده اند.

مقامات ميگويند چهار نفر ممکن است به علت يک باکتری آبزی از مناطق مورد اصابت طوفان دريائی کاترينا مرده باشند. درهمين حال اجساد بيشتری از زير آب بيرون کشيده می شوند. مقامات آگاه می گويند ممکن است چندين هزار نفر جان خود را از دست داده باشند.

تا کنون ارقام رسمی تلفات خيلی کم است – ۸٣ نفر در لوئيزيانا و ۱۹۶ نفر در همسايگی آن در ايالت می سی سی پی.

سازمان مديريت اورژانس آمريکا فيما می گويد تاکنون نام ٣٠٠ هزارنفر را که در جريان طوفان دريائی کاترينا آسيب ديده اند، ثبت کرده است.

به گفته مقامات، ١٨۰ هزار تن از آسيب ديدگان طوفان هم اکنون در پناهگاه هائی در سراسر آمريکا به سر می برند. هزاران نفر نيز خانه های جديدی پيدا کرده اند و يا نزد بستگان و دوستان خود رفته اند.