شان مارکس بازيکن بسکتبال نيوزلند که دوبار در تيم المپيک آن کشور بازی کرد به تيم سان آنتونيو اسپرز مدافع جام قهرمانی در ليگ ملی بسکتبال حرفه ای مردان آمريکا NBA، بازميگردد.

مارکس که ۲ متر و ۱۳ سانت قد دارد فصل گذشته در فقط ۲۳ مسابقه برای تيم اسپرز بازی کرد و در هر مسابقه بطور متوسط ۳.۳ امتياز کسب کرد و ۲.۴ ريباند داشت. او بدليل آسيب ديدگی نتوانست در ۵۳ مسابقه شرکت کند.

تيم اسپرز می خواهد که برای چهارمين بار در هشت فصل گذشته جام قهرمانی NBA را بدست آورد. سان آنتونيو اسپرز در سريال فينال فصل گذشته تيم ديترويت پيستونز را شکست داد.

شان مارکس که شش سال در NBA بازی کرده است، در سال ۱۹۹۸ توسط تيم نيويورک نيکس از ميان بهترين های دانشگاهی برگزيده شد. او با تيم های تورنتو و ميامی نيز بازی کرده است.