ژاپن ميگويد بيش از ۷ ميليون بشکه نفت ذخيره خود را در ۳۰ روز آينده برای کمک به کمبود نفت آمريکا که در اثر طوفان کاترينا اتفاق افتاد آزاد ميکند.

توکيو گفت از روز چهارشنبه آزاد کردن روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام و محصولات تصفيه شده نفت از ذخائر خصوصی خود را آغاز خواهد کرد.

حرکت ژاپن بخشی از طرح آژانس بين المللی انرژی برای ۲۶ عضو آن است، که قرار است در ۳۰ روز آينده، روزانه ۲ ميليون بشکه نفت را برای جبران کسری پالايشگاه های نفت ناشی از طوفان کاترينا در آمريکا آزاد کنند.

آخرين باری که ژاپن از ذخائر انرژی خود استفاده کرد در زمان جنگ ۱۹۹۱ عراق بود.