در کاتماندو، پایتخت نپال، روز سه شنبه هزاران نفر برای سومین روز پياپی تظاهراتی علیه حکومت " گیانندرا شاه" برپا کردند و خواهان بازگشت دمکراسی شدند.

شاهدان می گويند پلیس ضد شورش برای جلوگيری از ورود جمعیت به مناطق ممنوعه مرکز شهر به باتون متوسل شد، دست کم ۳۰ نفر را دستگیر کرد و در زدوخوردی که بین تظاهرکنندگان و ماموران در گرفت، چندین نفر زخمی شدند.