مقامات سعودی می گويند نيروهای امنيتی دست کم دو ستيزه گر مظنون القاعده را در شهر " دمّام" در محاصره گرفته اند.

سربازان روز يکشنبه در پی نبردی که در جريان آن دو ستيزه گر و يک افسر پليس کشته شدند، خانه ای را که در آن ستيزه گران پنهان شده اند، محاصره کردند.

سخنگوی وزارت کشور سعودی گفت نیروهای امنيتی عليه "اعضای گروه ضالّه" - واژه رسمی که برای مظنونين القاعده به کار می رود - وارد عمل شدند.

آمريکا می گويد به دليل نگرانی های امنيتی ناشی از ادامه زدوخورد بين نيروهای اميتی و ستيزه گران مظنون، کنسولگری خود را در شهر " ظهران" موقتا تعطيل کرده است.