دولت آمريکا سه کشتی عظيم يک شرکت کشترانی تفريحی را برای اسکان موقت آسيب ديدگان از طوفان دريائی کاترينا بمدت شش ماه اجاره کرده است.

 مقامات شرکت کشتيرانی کارناوال ظرفيت اسکان اين سه کشتی را هفت هزار نفر اعلام کرده اند.

دو کشتی از سه کشتی استيجاری در بندر گالوستون تکزاس و کشتی سوم در موبيل آلاباما مستقر خواهد شد.