در پی هجوم تندباد مهيبی موسوم به کاترينا به سواحل خليج مکزيک و آسيب فراوان به ايالت های لوئيزيانا و می سی سی پی، مسئول هواشناسی در مرکز عمليات منطقه جنوب آمريکا در سازمان هواشناسی آمريکا در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا  شدت و پيامدهای اين تندباد را بررسی کرد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.