مقامات روسيه دستگيری يک صرب بوسنی را، که تحت تعقيب دادگاه رسيدگی به جنايات جنگی قرار دارد، تائيد کرده اند.

منابع خبری روسيه به نقل از مقامات پليس می گويند " دراگان زله نوويچ" ۴۴ ساله، در منطقه " خانتی مانسيسک" در غرب صربستان دستگير شد و در بازداشت بسر می برد.

دادگاه در سال ۱۹۹۹ حکم دستگيری او را به اتهام تجاوز جنسی و شکنجه زندانيان مسلمان در سالهای اوليه مناقشه بوسنی صادر کرد. در آن زمان، " زله نويچ" معاون فرماندهی يک واحد شبه نظامی صرب بوسنی بود.