گزارشها از برنامه ريزی ژاپن و آمريکا برای ايجاد يک باند شناور چند ميليارد دلاری در دريای ژاپن بمنظور مقابله با سر و صدای جت های جنگنده آمريکائی در مانورهای شبانه حکايت دارد.

روزنامه يوميوری شيمبون ميگويد اين باند چهار کيلومتری در آبهای ساحلی نزديک به يک پايگاه دريائی آمريکا در جنوب شرقی توکيو کار گذاشته خواهد شد.

جزئيات بيشتر اين پروژه عظيم در ماه اکتبر منتشر خواهد شد که قرار است دولت های دو کشور در باره وضعيت نيروهای آمريکائی در ژاپن اعلاميه مشترکی صادر کنند.

 هزينه ايجاد اين باند شناور چهار ميليارد و پانصد ميليون دلار برآورد شده است.