روز دوشنبه آينده تنيس آزاد آمريکا US Open در فلاشينگ ميدو در نيويورک آغاز می شود. ماريا

شاراپووا تنيس باز شماره يک زنان جهان از روسيه و راجر فدرر تنيس باز شماره يک مردان جهان از سوئيس و مدافع عنوان قهرمانی، اميدداران شماره يک تنيس انفرادی زنان و مردان هستند.

شاراپووا نخستين تنيس باز روس است که به شماره يک جهان در تنيس زنان دست يافته است، وی سوای جام قهرمانی ۲۰۰۴ ويمبلدون، عناوين قهرمانی شش تورنمنت را در فصل گذشته کسب کرد.

فدرر عناوين قهرمانی ۹ تورنمنت از جمله ويمبلدون را در فصل گذشته صاحب شد و برای ۸۲ هفته متوالی تنيس باز شماره يک مردان جهان بوده است.