دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا و وزير امور خارجه قزاقستان در ديداری در واشنگتن، در باره مناسبات سياسی و نظامی دو کشور به تبادل نظر پرداختند.

مقامات پنتاگون در باره آنچه در مذاکرات دو مقام در روز سه شنبه مطرح شد، توضیحی ندادند ، اما وزارت امور خارجه قزاقستان به نقل از آقای رامسفلد گفت که او بر تقش قزاقستان در حفط ثبات در آسيای مرکزی تاکید گذاشت، و از سهم آن کشور در نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان سپاسگزاری کرد.

قزاقستان تنها کشور آسيای مرکزی است که سرباز به عراق فرستاده است.