وزيران امور خارجه ارمنستان، آذربايجان و روسيه روز چهارشنبه در جلسه ای در مسکو در باره ناحيه مورد اختلاف قره باغ عليا به بحث پرداختند و ابراز اميدواری کردند که در حل آن پيشرفتی صورت گيرد.

اين جلسه در پيشاپيش ديداری که انتظار می رود روسای جمهوری ارمنستان و آذربايجان روز شنبه به عمل آورند، تشکيل شد. آنها قرار است در حاشيه اجلاس رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر کازان در روسيه، با يکديگر ملاقات کنند.

ارمنستان و آذربايجان بر سر منطقه قره باغ عليا، که در سال ۱۹۸۸ اعلام استقلال کرد، به شدت اختلاف نظر دارند. در جنگی که پس از آن بين آنها درگرفت و شش سال طول کشيد، حدود ۳۵ هزار تن کشته شدند.

از سال ۱۹۹۴ آتش بس شکننده ای برقرار بوده است، اما وضعيت نهائی قره باغ عليا هنوز حل نشده است.