مطبوعات بريتانيا ميگويند سطح هشدارهای امنيتی بريتانيا جهت مقابله با حملات احتمالی تروريستی بطور محرمانه و برای اولين بار پس از حملات انفجاری هفتم ماه ژوئيه گذشته در لندن کاهش يافته است.

روزنامه های ساندی تلگراف و ساندی تايمز ميگويند تصميم پائين آوردن سطح هشدارهای امنيتی در مقابل تهديدات تروريستی روز پنجشنبه بدليل اينکه سازمانهای اطلاعاتی هيچ خبر بخصوصی در مورد حملات احتمالی تروريستی نداشتند، اتخاذ شد.

از سوی ديگر يان بلر رئيس پليس لندن ميگويد يک روز کامل از کشته شدن جوان بيگناه برزيلی توسط ماموران پليس لندن بی اطلاع بوده است.

مقامات بريتانيا بخاطر گزارشهای متضادی که در بيست و دوم ماه ژوئيه منجر به کشته شدن جوان بيست و هفت ساله برزيلی شد شديداً و بطور فزاينده ای مورد انتقاد قرار گرفته اند. پليس اشتباهاً بجای بمب گذار انتحاری به اين جوان برزيلی مشکوک شده بود. چارلز کلارک، وزير مسکن بريتانيا از نحوه رسيدگی پليس به اين مسئله ابراز اطمينان کرد.