ملک عبداله پادشاه اردن به مسکو رفته است و قصد دارد در باره مسائلی از جمله تجارت دو جانبه و وضع خاورميانه با رهبران روسيه گفت و گو کند.

خبرگزاری ايتارتاس به نقل از ملک عبداله می گويد او و رهبران روسيه می خواهند در باره مسائلی، از جمله وضع در عراق و ايران، که روسيه و اردن هر دو علاقه زيادی به آنها دارند، بحث کنند.