مجمع ملی عراق به سياستمداران آن کشور، که نتوانستند پيش نويس قانون اساسی را در پايان نخستين ضرب الاجل تدوين کنند، يک هفته ديگر مهلت داد تا پيش نويس را تهيه کنند.

مجمع ملی درست چند دقيقه پيش از ضرب الاجل نيمه شب دوشنبه تمديد مهلت را تصويب کرد. اعضای کميته تدوين پيش نويس قانون اساسی نتوانستند بر سر مسائل اساسي، ازجمله نقش اسلام در اداره امور مملکت، و توزيع قدرت بين حکومتهای مرکزی و منطقه ای به توافق برسند.

پرزيدنت بوش با صدور بيانيه ای اعلام کرد که عراقيها در تدوين پيش نويس قانون اساسی به پيشرفتهای قابل توجهی نايل آمده اند. پرزيدنت بوش در اين بيانيه گفته است تلاشهای عراقيها نشانگر آن است که مسائل دشوار را ميتوان با بحث و مصالحه حل و فصل کرد.

کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا نيز گفت اطمينان دارد عراقيها قادر خواهند بود فرايند تدوين قانون اساسی را به آخر برسانند؛ و اضافه کرد جهان شاهد پيشرفت دموکراسی در عراق است.