رئيس جمهوری ونزوئلا تهديد کرده است که صدور نفت به آمريکا را قطع خواهد کرد. هوگو چاوز روز يکشنبه در سخنانی در يک فستيوال جوانان در کاراکاس ، دولت آمريکا را به تجاوز عليه ونزوئلا متهم کرد و گفت در صورت ادامه آن، نفت ونزوئلا به جای آمريکا ممکن است به جای ديگری صادر شود.

ونزوئلا پنجمين توليد کننده بزرگ نفت در جهان است و روزانه حدود يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به آمريکا صادر می کند. چاوز  بارها دولت بوش را متهم کرده است که سعی دارد دولت او را تضعيف کند.