مقامات افغانستان می گويند در حوادث جداگانه در جنوب کشور، دست کم شش مظنون طالبان از پای در آمدند و ۱۵ نفر از جمله يکی از فرماندهان آنها دستگير شده اند. شش شورشی روز يکشنبه پس از حمله به يک پاسگاه امنيتی در نزديکی " تيرين کوت"، مرکز ولايت اوروزگان گريختند، اما هدف تيراندازی نيروهای افغان قرار گرفتند و کشته شدند.

مقامات می گويند واحدهای ارتش افغانستان و نيروهای زير فرماندهی آمريکا، همچنين ۹ جنگجوی مظنون طالبان، از جمله " ملا جانان" فرمانده محلی را در روستائی در نزديکی " تيرين کوت" دستگير کردند.

شش نفر نيز در ناحيه ديگری در ولايت اوروزگان دستگير شدند. در اين ميان، در منطقه " سورای" در ولايت زابل، در انفجار بمبی يک مظنون طالبان جانسپرد و يک نفر مجروح شد. اين حادثه زمانی روی داد که آنها سرگرم کارگذاشتن بمب در جاده ای که نيروهای افغان و آمريکا از آن استفاده می کنند، بودند.