رهبران سياسی عراق روز سه شنبه در جلسه ای بار ديگر در باره برطرف ساختن اختلاف نظرهای ناشی از نکات اصلی قانون اساسی به گفت و گو پرداختند.

قرار است پيش نويس قانون اساسی تا روز دوشنبه تکميل شود، اما در مورد مسائلی مانند فدرالیسم، حقوق زنان، نقش اسلام و زبان رسمی کشور هنوز توافقی به دست نيامده است، و اين نگرانی به وجود آمده که ممکن است پيش نويس در ضرب الاجل تعيين شده، آماده نشود.

در اين ميان، در موج تيراندازی و حمله در سراسر بغداد، ۱۰ پليس کشته شدند. و يک انفجار انتحاری در مرکز شهر، دست کم سه غيرنظامی را کشت و بسياری ديگر را زخمی کرد.

روز سه شنبه همچنين شهردار بغداد برکنار شد. "التميمی" به خبرگزار رويتر گفت او پس از آنکه مردان مسلح دفترش را محاصره کردند و فرماندار بغداد را به جای وی گماشتند، اخراج شد. اما يک گزارش ديگر به نقل از سخنگوی دولت حاکی است که "التميمی" برکنار شد.