در پاکستان، ماموران امنيتی مردی را به ظن داشتن ارتباط با شبکه تروريستی القاعده دستگير کرده اند.

مقامات پليس در ايالت پنجاب می گويند مظنون شامگاه يکشنبه در شهر " فيصل آباد" در حدود ٢٧٠ کيلومتری اسلام آباد، دستگير شد.

خبرگزاری آسوسيتد پرس به نقل از مقامات محلی می گويد او که عثمان بن يوسف معرفی شده، و صاحب يک تلفنخانه عمومی است، به پناه دادن به ستيزه گران خارجی القاعده و عمل به عنوان يک خط ارتباطی برای اعضای شبکه مظنون است.