وزارت امور خارجه آمريکا بار ديگر به آمريکائيان هشدار داده است از سفر به سودان خودداری کنند.

اين هشدار که روز جمعه صادر شد، بی ثباتی اوضاع در سودان و ادامه تهديدهای تروريستی عليه هدف ها و منافع غربی و آمريکا را ياد آور می شود و می گويد هرچند دو طرف جنگ داخلی ديرينه قرار داد صلح امضا کرده اند، اما مسافرت در جنوب کشور، به ويژه پس از مرگ جان گرنگ رهبر شورشيان ، هنوز خطرناک است.