تفنگداران دريائی آمريکا و نيروهای امنيتی عراق در استان الانبار در غرب عراق که اوايل هفته صحنه کشته شدن بيست و دو تفنگدار دريائی بود اقدام به يک حمله ای تهاجمی کرده اند.

 ارتش آمريکا امروز، جمعه، گفت يک نيروی هزارنفری آمريکائی و عراقی در جريان اين حمله، که زير عنوان " ضربه سريع " انجام ميگيرد وارد شهرک حقلينيه شده اند.

خلبانان آمريکائی نيز ساختمانهای مورد ظنّ شورشيان را در حومه اين شهرک واقع در هفت کيلومتری جنوب شرقی حديثه، بمباران کردند که صحنه کشته شدن اغلب تفنگداران دريائی بود.

در همين حال ابراهيم الجعفری نخست وزير عراق به نجف رفته است تا در باره قانون اساسی جديد عراق با آيت الله علی سيستانی روحانی ارشد شيعه ملاقات کند . آقای الجعفری پس از اين ملاقات به خبرنگاران گفت آيت الله سيستانی اميدوار است قوانين اسلامی پايه ای اصلی در تدوين قانون اساسی جديد باشد.

 جلسه رهبران عراقی برای برطرف ساختن بن بست تدوين قانون اساسی جديد عراق که قرار بود امروز تشکيل شود تا روز يکشنبه به تعويق افتاده است .

نقش اسلام در دولت ، فدراليسم، حقوق زنان و زبان رسمی کشور از جمله مسائل حل نشده برای تدوين قانون اساسی جديد است.