کميته مسئول تدوين قانون اساسی عراق می گويد پيش نويس قانون تا ضرب الاجل ۲۵ اوت آماده خواهد شد.

شيخ ُحمام الحمودی، رئيس کميته، روز دوشنبه گفت : علی رغم اختلاف بر سر برخی مسائل عمده، از جمله فدراليسم و نقش اسلام، کميته تصميم دارد پيش نويس را تا زمان مقرر تکميل کند. او گفت رهبران سياسی ارشد در کوشش برای برطرف ساختن اختلافات باقيمانده، روز ۵ اوت تشکيل جلسه خواهند داد.

در اين ميان، در ادامه خشونت در بغداد، روز دوشنبه اجساد ۱۲ مرد در محل يک زباله دانی در نزديکی مدرسه ای پيدا شد.