در شمال شرقی ايران، در سيلابی که در پی بارش باران های سنگين براه افتاد، دست کم ٢٧ تن جانسپرده اند، و گزارش می رسد ۲۵ نفر مفقود هستند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی می گويد در حالی که گروه های نجات به جستجو در روستای " گلی داغ" در استان گلستان ادامه می دهند، بر شمار کشته شدگان ممکن است افزوده شود.

 اين گزارش حاکی است که سيل به خانه ها و پل ها نيز آسيب رسانده و موجب قطع جريان برق در حدود ۳۰ روستا در منطقه شده است.