در افغانستان، در حالی که شورشيان طالبان به کوشش برای خرابکاری در انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر شدت بخشيده اند، ارتش آمريکا می گويد سربازان آمريکا و افغان شش ستيزه گر مظنون را کشته اند.

 دريک اطلاعيه نظامی در کابل گفته می شود ستيزه گران در ولايت زابل ، در نزديکی مرز پاکستان، در پی حمله به نيروهای ائتلاف که در عمليات امنيتی و برقراری ثبات شرکت داشتند، کشته شدند. اطلاعيه حاکی است که در جريان زدوخورد ۱۰ ستيزه گر دستگير شدند و به سربازان آمريکائی يا افغان تلفاتی وارد نيامد.

 روز جمعه همچنين ، يک فروند هليکوپتر تهاجمی آمريکا در جريان يک مانور آموزشی سرنگون شد و دو خدمه آن زخمی شدند.