يک مقام بلند پايه آمريکائی می گويد در حالی که نمايندگان شرکت کننده در گفتگوهای شش جانبه درمورد برنامه سلاح های اتمی کره شمالی خود را آماده شرکت در سومين روز گفتگوها می کنند، آمريکا و کره شمالی همچنان اختلافاتی اساسی دارند.

گزارش های رسيده از جلسه روز چهارشنبه نمايندگان آمريکا، کره شمالی، کره جنوبی، چين، ژاپن و روسيه در پکن حکايت از آن دارد که مانع اصلی در مذاکرات روز گذشته اين بود که کدام يک از دو کشور آمريکا و کره شمالی ابتدا بايد به طرف ديگر امتياز واگذار کند. ظاهرا کره شمالی گفته است تا زمانی که آمريکا روابط خود را با پيونگ يانگ به حال عادی در نياورده و امنيت کره شمالی را تضمين نکرده است، حاضر به برچيدن سلاح های اتمی خود نيست.

افزون براين، پيونگ يانگ خواستار آن است که آمريکا کليه سلاح های اتمی مستقر در شبه جزيره کره را خارج سازد، اما واشنگتن موکدا می گويد در منطقه هيچ سلاح اتمی ندارد. واشنگتن می گويد پيش از انجام هرگونه تقاضای پيونگ يانگ، کره شمالی بايد دست از سلاح های اتمی خود بردارد.