در دور مقدماتی مسابقات جام قهرمانان ليگ های فوتبال اروپا، باشگاه انگليسی ليورپول صاحب جام، در برابر باشگاه کاناس از ليتوانی با نتيجه ۱-۳ برنده شد.

باشگاه قبرسی آنارتوسيس فاماگوستا بگونه ای غيرمنتظره در برابر باشگاه ترابزونسپور ترکيه با نتيجه ۱-۳ به پيروزی دست يافت.

اين نخستين مسابقه بين دو باشگاه بود که کشورهايشان با يکديگر مناسبات ديپلماتيک ندارند.