گروه تروريستی القاعده در عراق، به سردستگی ابومصعب الزرقاوی، در يک اطلاعيه اينترنتی می گويد دو دیپلمات الجزايری را کشته است.

" علی بلا روسی" سفير، و " عزالدين بلکادی" وابسته سفارت، پنجشنبه گذشته با تهديد اسلحه در بغداد ربوده شدند.

القاعده در عراق روز سه شنبه ويديوئی از دو مرد را با چشمهای بسته که خود را معرفی می کردند نشان داد.

اطلاعيه روز چهار شنبه با هيچ ويديو یا عکسی همراه نبود و کشته شدن ديپلمات ها هنوز تائيد نشده است.