هند موشک کوتاه برد زمين به هوای ديگری را با موفقيت آزمايش کرده است.

اين اقدام روز سه شنبه در مرکز اصلی آزمايش در "چانديپور" در ايالت " اوريسا" در شرق کشور صورت گرفت.

موشک " تريشول" با سوخت جامد کار می کند، بيش از ٩ کيلومتر برد دارد ، قادر است کلاهکی به وزن ١٥ کيلوگرم حمل کند، و هواپيما و موشک هائی را که در ارتفاع کمتر از سطح دريا حرکت می کنند، هدف بگيرد.