مقامات پليس در شمال فرانسه می گويند از دو مرد درباره بمب گذاری در ترن های مسافری در مادريد در سال گذشته، تحقيق می کنند. به گفته مقامات، دو مرد – که پدر و پسر هستند – روز سه شنبه در شهرکی در نزديکی مرز بلژيک بازداشت شدند.

مقامات روشن نساخته اند که چه نوع ارتباطی بين آنها و انفجارهای مادريد، که ۱۹۱ تن را کشت و نزديک به دو هزار نفر را مجروح کرد، وجود دارد. يک گروه مرتبط با القاعده، مسئوليت حمله را بر عهده گرفت. اسپانيا تا کنون حدود ۳۰ نفر را در ارتباط با بمب گذاری ها بازداشت کرده است.