رهبران جهان سلسله بمب گذاری های روز شنبه در شهر تفريحی شرم الشيخ، که تاکنون دست کم 88 نفر کشته و بيش از يکصد نفر مجروح برجای گذارده است، را محکوم کرده اند. اين حملات تداوم بمب گذاری های متعددی است که ظرف روزهای اخير در لندن و بيروت نيز بوقوع پيوسته است.