کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا برای نشان دادن پشتيبانی واشنگتن از دولت جديد لبنان، روز جمعه به بيروت رفت و با رهبران ارشد کشور به گفت و گو نشست.

 ديدار اعلام نشده خانم رايس شامل ملاقات های جداگانه با اميل لحود رئيس جمهوري، و فواد السينيورا، نخست وزير بود. او گفت آنچه در لبنان می گذرد ، موفقيت مهمی است که به مردم اجازه می دهد آينده خود را کنترل کنند.

 وزير امور خارجه آمريکا همچنين از رهبران لبنان خواست برای خلع سلاح حزب اله کوشش کنند، و اظهار داشت در يک کشور فقط يک اقتدار و يک قدرت مسلح می تواند وجود داشته باشد.

 خانم رايس همچنين با استفاده از ديدار از بيروت از سوريه خواست مرزهای خود با لبنان را بازکند و گفت مسدود بودن مرزها ، تجارت لبنان را خفه می کند.