در انفجاربمبی در يک خيابان شلوغ در شرق مسيحی نشين بيروت در روز جمعه ، ۱۲ نفر زخمی شدند.

 به گفته مقامات امنيتی، بمب که نزديکی اتومبيلی قرار داده شده بود، چند خود رو را که در يک خيابان پر از رستوران و باشگاه های شبانه پارک شده بودند، منهدم کرد.

 در چند ماه گذشته، لبنان موج انفجار اتوميبل های بمب گذاری شده و ترور سياستمداران و روزنامه نگاران مخالف سوريه را شاهد بوده است.

 انفجار روز جمعه چندين ساعت پس از ديدار کوتاه و اعلام نشده کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا از بيروت، و ملاقات اوبا مقامات ارشد دولت روی داد.