پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان از مردم آن کشور برای مبارزه با افراط گرائی مذهبی و تروريسم درخواست کمک کرده است.

 ژنرال مشرف امروز در يک سخنرانی خطاب به مردم پاکستان از آنان خواست عليه افراط گرائی دست به دست يکديگر بدهند و با کسانی که بنام مذهب و در موعظه های مذهبی خشونت و تنفر را تبليغ ميکنند وارد جهاد شوند.

ژنرال مشرف با تاکيد بر ضرورت ريشه کن ساختن افراط گرائی و تروريسم از جامعه گفت هر دو مورد به وجهه پاکستان آسيب رسانده است.

 ژنرال مشرف گفت افراطيون با تعميم نفرت و خشونت ، اسلام را بدنام ميکنند.

 رهبر پاکستان از مردم آن کشور خواست در انتخابات آتی دولت های محلی با دادن رای به کسانی که ميخواهند کشور را به سوی پيشرفت و کاميابی هدايت کنند افراط گرايان را کنار بگذارند.