دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اهداف و دستآوردهای سفر رئيس جمهوری افغانستان به لندن را مورد بررسی قرار می دهد.