مقامات در عراق ميگويند يک بمب گذار انتحاری در بغداد امروز با منفجر کردن خود در ميان يک گروه از داوطلبان استخدام در ارتش دست کم ده نفر را کشت و عده ای ديگر را مجروح کرد. اين مرکز استخدامی قبلا نيز چندين بار مورد حمله شورشيان قرار گرفته بود .

در رويدادی ديگر، تعدادی از مسلمانان سُنّی در کميته تدوين قانون اساسی جديد عراق ، يک روز پس از آنکه دو نفر از همکارانشان در بغداد ترورشدند، از کميته خارج شدند . چند ساعت پيش از ترور سه شنبه، جلال طالبانی رئيس جمهوری عراق گفته بود اميدوار است پيش نويس قطعنامه، در صورت رفع ملاحظات و نگرانی های سُنی ها، تا قبل از ضرب الاجل پانزدهم اوت آماده شود.