ششمين کتاب از سری داستانهای هری پاتر نيمه شب جمعه توزيع شد. اين سری کتابها با فروش بی سابقه، محبوبيت فراوان بين نو جوانان و بازار يابی شگفت آور، رکورد فروش هر کتابی را شکسته است.

 نازی بگلری خبرنگار ما در نيويورک گزارشی در اين مورد دارد که می شنويد: