در انفجار بمب در جاده ای در جنوب عراق، سه سرباز بريتانيائی کشته شدند، در همين حال در حملاتی در نقاط ديگر، شمار بيشتری جان سپردند.

مقامات می گويند سربازان بامداد شنبه در شهر " عماره" در جنوب شرقی عراق از پای در آمدند.

در بغداد، يک بمب انداز انتحاری، با اتومبيل به يک واحد گشت پليس در ناحيه " دورا" حمله کرد، و سه افسر را کشت.

دست کم چهار پليس نيز در يک بمب اندازی انتحاری به يک کلانتری در شهر موصل کشته شدند.